Bezpłatna dostawa*

W każdym miesiącu dla pierwszych pięciu pierwszych zamówień oferujemy bezpłatną dostawę po spełnieniu następujących warunków:

- zakup pełnego załadunku (~40 m3);

- klient zapewnia rozładunek towaru;

- bezpłatna dostawa dotyczy rejonu Warszawy, Białegostoku, Gdańska i Poznania.

Dostawa wykonywana jest wyłącznie w przypadku pełnego załadunku, dlatego, zważywszy na dużą ilość i masę zamawianych wyrobów, specjaliści PATA TIMBER dobierają najbardziej optymalne rozwiązania logistyczne dostosowane do specyfiki zamówienia.

Każda dostawa jest ustalana indywidualnie:

- po wypełnieniu formularza kontaktowego znajdującego się TUTAJ;

- po skontaktowaniu się z przedstawicielem handlowym.

Możliwe formy dostawy:

- klient organizuje przewóz towarów swoim transportem;

- klient organizuje transport towarów, korzystając z wybranego przez siebie przewoźnika;

- dostawę ładunku zapewnia PATA TIMBER.*

*Koszt dostawy wynosi 400-550 EUR (1730-2380 zł)

*W rejonie Warszawy, Białegostoku, Gdańska i Poznania przewidywany

*Należy pamiętać, że koszt transportu do innych regionów ustalany jest indywidualnie

Koszt i termin konkretnej dostawy zależą od rodzaju i ilości towaru oraz odległości.

Przed potwierdzeniem dostawy specjalista PATA TIMBER kontaktuje się z klientem w celu poinformowania o terminie i koszcie konkretnej dostawy.

Klient musi samodzielnie zapewnić rozładunek towaru w dniu przybycia ładunku.

Przy odbiorze towaru klient musi sprawdzić jego zgodność pod względem jakości i ilości.

Podpisując dokumenty dostawy towarów, klient potwierdza, że nie ma żadnych zastrzeżeń co do ilości i wyglądu zewnętrznego wyrobów.