PATA Sp. z o.o.

Numer rejestracyjny: KRS 0000918469

Regon: 389810476

NIP: 5252874273

Adres: ul.Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa

Bank: Bank PeKaO S.A.

Numer konta: 27 1240 6292 1111 0011 0950 0178 (PLN)

                          51 1240 6292 1978 0011 0950 0240 (EUR)