C16/C24

C16/C24

Tarcica klasy C16 i C24 jest klasyfikowana według klasy wytrzymałości i jest w szczególności przeznaczona do budowy konstrukcji drewnianych. Tarcica sosnowa i świerkowa C16 i C24 jest obrzynana z 4 stron i klasyfikowana zgodnie z normą BS EN 14081 i BS EN 519:1995. Na każdej desce drukowany jest stempel, który potwierdza zgodność materiału z wymaganiami jakościowymi. Materiał posiada oznaczenie CE i jest suszony do wilgotności KD18%. Zarówno materiały klasy C24, jak i C16 przeznaczone są do wykonywania konstrukcji nośnych i pomocniczych. Materiał klasy C24 mają wyższą wytrzymałość niż materiał klasy C16. Dla tych, którzy szukają tego, co najlepsze.

Pata!