Antyseptyki i smoła

Antyseptyki i smoła

Przed wybraniem odpowiedniego środka antyseptycznego, należy określić zamierzony efekt, ponieważ na rynku istnieją różne środki antyseptyczne, z których każdy jest przeznaczony do innych celów. Istnieją środki antyseptyczne, które idealnie sprawdzą się do ochrony drewna w pomieszczeniach, inne z kolei zostały specjalnie opracowane do ochrony drewna w trudnych warunkach środowiskowych. Oprócz tego istnieją środki antyseptyczne, które chronią drewno przed butwieniem i sinizną albo chronią drewno przed kornikami.

Większość środków antyseptycznych jest uniwersalna i zapewnia ochronę przed wodą, wilgocią, pleśnią, grzybami i kornikami. Odcień środków antyseptycznych nie ma znaczenia. Ma on za zadanie ułatwić kontrolę tego, czy cała powierzchnia drewna została pokryta w wystarczającej ilości. Po zastosowaniu środka antyseptycznego drewno można pokryć farbą lub lakierem.

Środek antyseptyczny nie obniża wytrzymałości drewna i nie powoduje korozji metalu. Skoncentrowane środki antyseptyczne należy rozcieńczyć wodą. Proporcje rozcieńczeń są wskazane na etykiecie każdego opakowania środka antyseptycznego. Z kolei środek ogniochronny chroni drewno przed ogniem. Tworzy on na powierzchni drewna cienką powłokę, która pod wpływem płomienia zamienia się w suchą warstwę piany i zapobiega przedostawaniu się płomieni na powierzchnię drewna.

Pata!